Sponsoren

Voor het realiseren van het monument is een bedrag van € 32.775 nodig. De Stichting Stuuf stelt zich ten doel dit bedrag via een brede werving te realiseren. Diverse organisaties hebben zich al bereid gevonden een bijdrage te leveren.

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL60 RABO 0192 0207 57, t.n.v. Stichting Stuuf.

Lijst van sponsoren


Toezegging maximaal € 2500,--

 


 

 

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen draagt bij door middel van een sponsorloop

 

Gemeente Nijmegen voldoet legesverplichtingen

 

Tal van particuliere giften

 


Stichting...


Steun...

Ontvangen bijdragen per januari 2016 € 27.143,17
€ 11.053,28

Stichting Stuuf

De Stichting Stuuf is 11 augustus 2014 opgericht met als doel een monument te realiseren, ter nagedachtenis aan de Nijmegenaar Wiardi Beckman en alle andere oorlogsslachtoffers van concentratiekampen.

Contact

Corduwenerstraat 2
6523HW Nijmegen
info@stichtingstuuf.nl