Stichting

Oprichting Stichting Stuuf
De Stichting Stuuf is 11 augustus 2014 opgericht en gevestigd te Nijmegen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft als doel: het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan Wiardi Beckman en alle andere oorlogsslachtoffers van concentratiekampen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur
Harry Burgers (voorzitter)
Ronald van Bruggen (vice-voorzitter)
Wam Bless (penningmeester)
Anneke Schouwink – Wiardi Beckman (secretaris)
Rutger Zwart (bestuurslid)


Comité van Aanbeveling
dhr. A.A.M. van Agt, oud-minister president
dhr. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen
dhr. Th.C. de Graaf, oud-burgemeester van Nijmegen
dhr. J.H.T. Joosten, hoogleraar Nederlandse Letterkunde, voorzitter historische vereniging Numaga
dhr. P.J.M. van Uhm, oud-commandant der Strijdkrachten
mevr. T.H.G. Verhoeven, hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen
mevr. J. Withuis, senior onderzoeker NIOD

 


Home...

Stichting Stuuf

De Stichting Stuuf is 11 augustus 2014 opgericht met als doel een monument te realiseren, ter nagedachtenis aan de Nijmegenaar Wiardi Beckman en alle andere oorlogsslachtoffers van concentratiekampen.

Contact

Corduwenerstraat 2
6523HW Nijmegen
info@stichtingstuuf.nl